माय म्हणे पोरा

90.00

लोकरंजनात्मक वाड्मय वाचून/ पाहून/ऐकून माझ्याही मनात श्रीसंत तुकाराम महाराज यांच्या द्वितीय पत्नी ‘ आवडाइ ‘ गुळवे यांची प्रतिमा ‘ कर्कशा ‘ अशीच होती.ती सुधारली डॉ.सदानंद मोरे यांच्या लेखनाने.श्रीसंत तुकाराम महाराज यांनी अवलाई यांना केलेला ‘ पूर्णबोध ‘ याकडे मी आकृष्ट झालो, आणि ‘ स्वामींनी स्रीस उपदेश केला ते अभंग ‘ ( सरकारी गाथा क्र.1081 ते 1991 ) हे वाचले. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनीही ‘ अवलाई ‘स कसे जाणले होते, हे ही मी डॉ.मोरे यांच्याच पुस्तकातून वाचले होते, आणि मी थक्कही झालो होतो.तेव्हापासून या ‘ अवली माय ‘ मनात ठाण मांडून बसल्या त्या बसल्याच.

लेखक : प्रदीप कर्णिक
ग्रंथप्रकार :नाटक
पृष्ठ संख्या :६४
किंमत : रू ९०/-

 

Description

लेखक : प्रदीप कर्णिक
ग्रंथप्रकार :नाटक
पृष्ठ संख्या :६४
किंमत : रू ९०/-
लोकरंजनात्मक वाड्मय वाचून/ पाहून/ऐकून माझ्याही मनात श्रीसंत तुकाराम महाराज यांच्या द्वितीय पत्नी ‘ आवडाइ ‘ गुळवे यांची प्रतिमा ‘ कर्कशा ‘ अशीच होती.ती सुधारली डॉ.सदानंद मोरे यांच्या लेखनाने.श्रीसंत तुकाराम महाराज यांनी अवलाई यांना केलेला ‘ पूर्णबोध ‘ याकडे मी आकृष्ट झालो, आणि ‘ स्वामींनी स्रीस उपदेश केला ते अभंग ‘ ( सरकारी गाथा क्र.1081 ते 1991 ) हे वाचले. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनीही ‘ अवलाई ‘स कसे जाणले होते, हे ही मी डॉ.मोरे यांच्याच पुस्तकातून वाचले होते, आणि मी थक्कही झालो होतो.तेव्हापासून या ‘ अवली माय ‘ मनात ठाण मांडून बसल्या त्या बसल्याच.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “माय म्हणे पोरा”

Your email address will not be published. Required fields are marked *