चित्र व इतर कथा

190.00

आपल्या आजूबाजूच्या घडणार्‍या घटना शब्दबद्ध करता आल्या, की कथेची निर्मिती होते. अशा घटना शब्दबद्ध करणे हे लेखकाचे सामर्थ्य आहे. १२ कथांमधून याची साक्ष पटते.

चित्र व इतर कथा

लेखक : प्रा. वैभव साटम
पृष्ठे : १६४
किंमत : रु. १९०/-

Description

चित्र व इतर कथा

लेखक : प्रा. वैभव साटम
पृष्ठे : १६४
किंमत : रु. १९०/-

आपल्या आजूबाजूच्या घडणार्‍या घटना शब्दबद्ध करता आल्या, की कथेची निर्मिती होते. अशा घटना शब्दबद्ध करणे हे लेखकाचे सामर्थ्य आहे. १२ कथांमधून याची साक्ष पटते.


 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “चित्र व इतर कथा”

Your email address will not be published. Required fields are marked *