लॉटरी

220.00

आयुष्यात एकदा तरी आपल्याला लॉटरी लागावी अशी इच्छा भगवंताजवळ व्यक्त करताना माणूस विसरतो की या उभ्या जीवनात थांबून तो कितीतरी न दिसणाऱ्या लॉटऱ्यांनी आपली इच्छेची झोळी भरत असतो. पण ती झोळी गळकीच असते. कधीच पूर्ण भरली जात नाही म्हणूनच भगवंताजवळ पैसा-अडका मागू नका ‘समाधान’ मागा. मिळालेल्या सरकारी लॉटरीचा पैसा कधीच पुरत नाही आणि देवानं दिलेली लॉटरी कधी सरत नाही.

लेखक : सौ.माधवी घारपुरे
पृष्ठ संख्या : १४४
किंमत : रु.२२०/-

 

Category:

Description

लेखक : सौ.माधवी घारपुरे
पृष्ठ संख्या : १४४
किंमत : रु.२२०/-

आयुष्यात एकदा तरी आपल्याला लॉटरी लागावी अशी इच्छा भगवंताजवळ व्यक्त करताना माणूस विसरतो की या उभ्या जीवनात थांबून तो कितीतरी न दिसणाऱ्या लॉटऱ्यांनी आपली इच्छेची झोळी भरत असतो. पण ती झोळी गळकीच असते. कधीच पूर्ण भरली जात नाही म्हणूनच भगवंताजवळ पैसा-अडका मागू नका ‘समाधान’ मागा. मिळालेल्या सरकारी लॉटरीचा पैसा कधीच पुरत नाही आणि देवानं दिलेली लॉटरी कधी सरत नाही.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “लॉटरी”

Your email address will not be published. Required fields are marked *