जीवनमंत्र

400.00

‘ सॉरी ‘, ‘ थँक यू ‘ हे साधेसुधे शब्द किमयागार आहेत.बोलणाऱ्याचे मन हलके करण्याचे आणि ऐकणाऱ्यांचा ‘ ईगो ‘ जोजविण्याचे महान कार्य ते करतात.त्यामुळे माणसा माणसातला संपर्क न तुटता,संवाद सुरू राहतो.
‘ सॉरी ‘, ‘थँक यू ‘ हे शब्द हृदयातून येतात.तेंव्हा ते हळुवारपणे येतात.त्यात नम्रपणा व कृतज्ञता असते.एखाद्याची चूक दाखवून दिल्यावर ती व्यक्ती रागाने ” सॉरी,बस!” असे म्हणतो तेव्हा ते खरे ‘ सॉरी ‘ नसतेच मुळी.आपली चूक असह्य झाल्याने,व्यक्त झालेला तो त्या व्यक्तीचा आक्रस्ताळेपणा असतो.आपली चूक इतरांवर लादता न आल्याने ,व्यक्त झालेला तो राग असतो.हे काही चांगले वागणे नसते…. त्यातून उगाचच ‘ स्ट्रेस ‘ वाढत जातो, आपसातील ‘ स्पेस ‘ रुंदावत जाते… विविध कौटुंबिक व सामाजिक प्रसंगातून व्यक्त झालेले हे मनन – चिंतन त्यात होणाऱ्या विचारांच्या पुनरावृत्ती सह सादर केले आहे.

लेखक :जोसेफ तुस्कानो
ग्रंथप्रकार :ललित लेखसंग्रह
पृष्ठ संख्या : २५६
किंमत : ४००/-

Description

लेखक :जोसेफ तुस्कानो
ग्रंथप्रकार :ललित लेखसंग्रह
पृष्ठ संख्या : २५६
किंमत : ४००/-

‘ सॉरी ‘, ‘ थँक यू ‘ हे साधेसुधे शब्द किमयागार आहेत.बोलणाऱ्याचे मन हलके करण्याचे आणि ऐकणाऱ्यांचा ‘ ईगो ‘ जोजविण्याचे महान कार्य ते करतात.त्यामुळे माणसा माणसातला संपर्क न तुटता,संवाद सुरू राहतो.
‘ सॉरी ‘, ‘थँक यू ‘ हे शब्द हृदयातून येतात.तेंव्हा ते हळुवारपणे येतात.त्यात नम्रपणा व कृतज्ञता असते.एखाद्याची चूक दाखवून दिल्यावर ती व्यक्ती रागाने ” सॉरी,बस!” असे म्हणतो तेव्हा ते खरे ‘ सॉरी ‘ नसतेच मुळी.आपली चूक असह्य झाल्याने,व्यक्त झालेला तो त्या व्यक्तीचा आक्रस्ताळेपणा असतो.आपली चूक इतरांवर लादता न आल्याने ,व्यक्त झालेला तो राग असतो.हे काही चांगले वागणे नसते…. त्यातून उगाचच ‘ स्ट्रेस ‘ वाढत जातो, आपसातील ‘ स्पेस ‘ रुंदावत जाते… विविध कौटुंबिक व सामाजिक प्रसंगातून व्यक्त झालेले हे मनन – चिंतन त्यात होणाऱ्या विचारांच्या पुनरावृत्ती सह सादर केले आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “जीवनमंत्र”

Your email address will not be published. Required fields are marked *