निवडक मधु मंगेश कर्णिक – भाग 1

320.00

मधु मंगेश कर्णिकांच्या ४० कथासंग्रहातील निवडक कथा, १३ कादंबऱ्यांमधील २ कादंबऱ्यांमधील निवडक भाग, ४ व्यक्तिचित्रणांच्या पुस्तकांमधील ३ व्यक्तिचित्रणे, ५ ललित लेखनांच्या पुस्तकांमधील २ निवडक लेख, ४ बालवाङमयाच्या पुस्तकातील ३ निवडक गोष्टी, एकुलत्या एक काव्यसंग्रहातील निवडक ७ कविता, करुळचा मुलगा या आत्मचरित्रातील निवडक भाग चौसष्टाव्या अ. भा. म साहित्य संमेलनातील अध्यक्षीय भाषण, माझा गाव, माझा मुलुख : एक बदलते वास्तव, पुस्तकाची प्रस्तावना यात अंतर्भूत केली आहे.

निवडक मधु मंगेश कर्णिक भाग 1

लेखक : मधु मंगेश कर्णिक
पृष्ठे : २८८
मुखपृष्ठ व मांडणी : सतीश भावसार
किंमत : रु. ३२०/-

 

Category:

Description

निवडक मधु मंगेश कर्णिक भाग 1

लेखक : मधु मंगेश कर्णिक
पृष्ठे : २८८
मुखपृष्ठ व मांडणी : सतीश भावसार
किंमत : रु. ३२०/-

मधु मंगेश कर्णिकांच्या ४० कथासंग्रहातील निवडक कथा, १३ कादंबऱ्यांमधील २ कादंबऱ्यांमधील निवडक भाग, ४ व्यक्तिचित्रणांच्या पुस्तकांमधील ३ व्यक्तिचित्रणे, ५ ललित लेखनांच्या पुस्तकांमधील २ निवडक लेख, ४ बालवाङमयाच्या पुस्तकातील ३ निवडक गोष्टी, एकुलत्या एक काव्यसंग्रहातील निवडक ७ कविता, करुळचा मुलगा या आत्मचरित्रातील निवडक भाग चौसष्टाव्या अ. भा. म साहित्य संमेलनातील अध्यक्षीय भाषण, माझा गाव, माझा मुलुख : एक बदलते वास्तव, पुस्तकाची प्रस्तावना यात अंतर्भूत केली आहे.


 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “निवडक मधु मंगेश कर्णिक – भाग 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *