भाव फुलोरा

150.00

गीतात गितकाराचे भान जागरूकतेने यायला हवे आहे.त्यासाठी लय,ताल,वृत्त यांचे वारंवार चिंतन व मनन हवे.चटकन गीतरचना पूर्ण करण्याची घाई – आशय व परिणाम हरवून बसते.
गीतरचना या वाड्मय प्रकारात ‘ रचना ‘ याचा अर्थच कौशल्य लागते. उत्स्फूर्ततेचा अभास देत – आतले काव्य फुलवावे लागते.प्रासंगिक निमित्ताची पदे प्रसंगा पलिकडे ही जावी लागतात. नैमित्तिक लेखन तेवढ्या पुरतेच रहाते.’ भाव फुलोरा ‘ च्या कवी – गीतकार रघुनाथ कृष्णा बापट यांना याचे अवधान आहे.म्हणूनच प्रस्तुत काव्यसंग्रह आनंददायी झाला आहे.

लेखक :रघुनाथ कृष्णा बापट
ग्रंथप्रकार :गीत संग्रह
पृष्ठ संख्या :११६
किंमत : रु.१५०/-

Description

लेखक :रघुनाथ कृष्णा बापट
ग्रंथप्रकार :गीत संग्रह
पृष्ठ संख्या :११६
किंमत : रु.१५०/-

गीतात गितकाराचे भान जागरूकतेने यायला हवे आहे.त्यासाठी लय,ताल,वृत्त यांचे वारंवार चिंतन व मनन हवे.चटकन गीतरचना पूर्ण करण्याची घाई – आशय व परिणाम हरवून बसते.
गीतरचना या वाड्मय प्रकारात ‘ रचना ‘ याचा अर्थच कौशल्य लागते. उत्स्फूर्ततेचा अभास देत – आतले काव्य फुलवावे लागते.प्रासंगिक निमित्ताची पदे प्रसंगा पलिकडे ही जावी लागतात. नैमित्तिक लेखन तेवढ्या पुरतेच रहाते.’ भाव फुलोरा ‘ च्या कवी – गीतकार रघुनाथ कृष्णा बापट यांना याचे अवधान आहे.म्हणूनच प्रस्तुत काव्यसंग्रह आनंददायी झाला आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “भाव फुलोरा”

Your email address will not be published. Required fields are marked *